Finance

Financování a hypotéky

Při pořizování bytu, rodinného domu či jiné nemovitosti je jednou z nejdůležitějších věcí mít zajištěny a zabezpečeny Vaše finance pro Váš záměr. Pomůžeme Vám správně se rozhodnout a vhodně naplánovat financování koupě Vaší nemovitosti. Poradíme Vám při výběru banky - typu hypotéky či stavebního spoření a provedeme Vás problematikou vyřízení úvěru.

Hypoteční úvěr:

Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího  Evropský hospodářský prostor. V ČR hypoteční úvěry lze získat od bank, které získaly oprávnění takové úvěry poskytovat. Výhodou pro klienty je to, že tyto úvěry mají lepší parametry než jaké mají spotřebitelské úvěry. Blíží se tak více doposud poskytovaným hypotečním úvěrům (doba splatnosti, fixace úrokové sazby, výše úrokové sazby, % zastavené nemovitosti).

Hypotéku lze získat na pořízení nemovitosti, a to:

 • koupě nemovitosti, stavebního pozemku
 • výstavba nemovitosti
 • rekonstrukce, modernizace či opravy nemovitosti
 • splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti
 • případně získání vlastnického podílu na nemovitosti (např. vypořádání společného jmění manželů - SMJ, vypořádání dědictví atd.)
 • stavební pozemek
 • nemovitost sloužící k bydlení (např. rodinný dům či bytová jednotka)
 • nemovitost sloužící k individuální rekreaci
 • bytový dům, provozní dům
 • nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.)
 • případně podnikatelské objekty 

Pro hypotéky je charakteristická fixace úrokové sazby. Znamená to, že si vyberete délku období, po kterou platí úroková sazba. Banky nabízejí například fixační dobu jeden rok, tři, pět či 10 let. Každá banka má svou nabídku úrokových sazeb i délky jejich platnosti - fixace. Celou dobu splácení si tak rozdělíte do kratších období. A co až takové období skončí? Pak vám banka nabídne novou úrokovou sazbu. Nikde nejsou určené maximální, ale ani minimální výše nových úroků. Ale vy v tom okamžiku můžete celou hypotéku splatit. Z části či celou, bez jinak obvyklých sankcí, a bez toho, že byste bance platili úroky, o které přišla, protože jste u ní úvěr neměli celou původně sjednanou dobu.

Hypoteční banky nabízejí hypoteční úvěry, které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti. Tyto hypotéky mají stále lepší parametry než neúčelové, tzv. americké hypotéky. Ale i tak, nové znění zákona umožnilo jednu zásadní změnu, kterou je možnost poskytování hypotečních úvěrů také na zajištění potřeb bydlení, které nebylo možno financovat klasickým hypotečním úvěrem - na koupi družstevního bytu, složení členského podílu do bytového družstva, zaplacení odstupného dosavadnímu uživateli družstevního bytu nebo zaplacení odstupného uvedeného v darovací smlouvě k nemovitosti, rekonstrukci bytu v majetku obce nebo družstva s  cílem získání užívacího práva k bytu apod.

Stavební spoření:

Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky. V průběhu spoření může čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek, nárok na úvěr ze stavebního spoření. Stavební spoření spojuje v jeden kompaktní celek spoření a poskytnutí účelového úvěru. Ten je charakterizován nízkými a pevnými úrokovými sazbami po celou dobu jeho splácení.

Stavební spoření má dvě fáze:

Fáze spořící - Vkladatel ukládá většinou pravidelně vklady na účet stavebního spoření a stát mu k nim poskytuje státní podporu. Vklady a státní podpora na účtu stavebního spořeni jsou úročeny a tyto úroky jsou osvobozeny od daně z přijmu.

Fáze úvěrová - Následuje po fázi spořící a spočívá v poskytnutí výhodného úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby. Stavební spoření tedy představuje výhodné ukládání peněz a zároveň možnost získat výhodný úvěr na bytové potřeby.

Nabízíme komplexní servis realitní kanceláře, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu bytů, rodinných domů, komerčních objektů a pozemků včetně zajištění právního servisu, hypotečního úvěru, toku financí, znaleckého posudku a převodu nemovitosti.

Najdi domov

Zadejte město nebo ulici: